Phim Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Nhìn Lại
Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Nhìn Lại Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Nhìn Lại

Xem Phim Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Nhìn Lại - Vietnam: 50 Years Remembered Tập 7-The War Remembered

Thông tin phim

Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Nhìn Lại

 - 

Tập 7-The War Remembered

Vietnam: 50 Years Remembered(2015)

Bộ phim tài liệu được chia làm bảy phần bao gồm những câu chuyện từ góc nhìn cá nhân của các cựu chiến binh và đi sâu hơn vào những cuộc chiến, những kế hoạch chính trị của chiến tranh qua nhiều đời Tổng Thống.... Xem thêm
103
bình luận