Phim Vân Trung Ca 2015
Vân Trung Ca 2015 Vân Trung Ca 2015

Xem Phim Vân Trung Ca 2015 - 云中歌,Love Yunge From the Desert Tập 44End

Thông tin phim

Vân Trung Ca 2015

 - 

Tập 44End

云中歌,Love Yunge From the Desert(2015)

Định dạng: .Thời gian chiếu: Tên tiếng việt : Vân Trung Ca Tên phiên âm : Yun Zhong Ge Tên tiếng hoa : 云中歌 Tên khác : Đại Hán Tình Duyên (Đại Mạc Dao [Phần I] , Vân Trung Ca [Phần II]) Đạo diễn : Lý Tuệ Châu Biên kịch : Thẩm Chỉ Ngưng Xem full tại đây Diễn viên chính: Angela Baby - Hoắc Vân Ca Đỗ Thuần - Mạnh Giác Lục Nghị - Lưu Phất Lăng (Hán Chiêu Đế) Trần Hiểu - Lưu Bệnh Dĩ / Lưu Tuân (Hán Tuyên Đế) Tô Thanh - Hứa Bình Quân (Hứa Hoàng Hậu) Dương Dung - Hoắc Thành Qu... Xem thêm
103
bình luận