Phim Tranh Quyền Đoạt Vị
Tranh Quyền Đoạt Vị Tranh Quyền Đoạt Vị

Xem Phim Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Tập 20 - End

SV 1-Full
Thông tin phim

Tranh Quyền Đoạt Vị

 - 

Tập 20 - End

The Greatness Of A Hero(2009)

Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan luồng gió tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc thực hiệnên (tiết lộ Tú Châu đóng) hết lòng xem xét cẩn và được bất kỳ cá nhân đời tôn chén phong là “thanh thiên”. Cháu quản lý của Võ Hậu, Võ thặng dư Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ một cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử. Để thực thổi sừng của mình âm mưu của mình, y vu khống Địch Nhân... Xem thêm
103
bình luận