Phim Thục Nữ Chi Gia
Thục Nữ Chi Gia Thục Nữ Chi Gia

Xem Phim Thục Nữ Chi Gia - Ladys House Tập 30-End

Thông tin phim

Thục Nữ Chi Gia

 - 

Tập 30-End

Ladys House(2015)

Bến Thượng Hải những hàng năm 30 thế kỷ 20 - Châu Cẩn xuất thành viên gia đình nghèo hèn, cờ phát hiện thân thế bí mật của mình. biết rằng các cha mình vài chục hàng năm đến nay không rõ dẫn đến mà lìa tiết lộ. Châu Cẩn vì cha hợp mưu kết hợp với người nào bạn đang thanh Ngày hôm sau trúc mã Tô Chí Van toàn để ăn xâm nhập vào Thẩm gia - là gia tộc hiển hách bậc có lẽ là nhất nhì tại bến Thượng Hải. ở phía sau đó do tai nạn phát hiện tại gia đình trong tất cả thục nữ này tràn ngập nguy cơ. Đại tiể... Xem thêm
103
bình luận