Phim Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca
Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca

Xem Phim Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca - 9 Songs of the Moving Heavens Tập 48 49 Cuối

Thông tin phim

Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca

 - 

Tập 48 49 Cuối

9 Songs of the Moving Heavens(2016)

[:vi]Phần ngoại truyện cụ thể Thiên Hành Cửu Ca nội dung chủ chốt mô tả về nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thuở khan hiếm niên, hơn nữa còn có sự hiện của một vài nhân vật khác. Bối cảnh diễn ra trước đây phần chính Tần Thời Minh Nguyệt & phần ngoại truyện Không Sơn Điểu Ngữ.[:en]Phần ngoại truyện cụ thể Thiên Hành Cửu Ca nội dung chủ chốt mô tả về nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thuở khan hiếm niên, hơn nữa còn c... Xem thêm
103
bình luận