Phim Tân Kinh Hoa Yên Vân
Tân Kinh Hoa Yên Vân Tân Kinh Hoa Yên Vân

Xem Phim Tân Kinh Hoa Yên Vân - New Moment In Peking Tập 43End

Thông tin phim

Tân Kinh Hoa Yên Vân

 - 

Tập 43End

New Moment In Peking(2015)

Định dạng: .Thời gian chiếu: Đạo diễn: Đinh Ngưỡng Quốc Diễn viên: Cao Tử Kỳ, Hám Thanh Tử, Lý Mạn, Lý Thạnh, Trịnh Sĩ Tắc, Phim Tân Kinh Hoa Yên Vân: xoay quanh ba gia tộc đại diện cho ba tầng lớp với ba quan điểm sống khác nhau. Tầng lớp giàu có do Diêu Tư An làm đại diện còn tầng lớp thang lưu là gia đình Tăng Văn Phác và cuối cùng là gia đình Ngưu Tư Đạo với suy nghĩ cổ hủ và gia trưởng. Nhưng nhân vật trung tâm của phim Tân Kinh Hoa Yên Vân là cô gái mang tên Diê... Xem thêm
103
bình luận