Phim Nữ Hoàng Tuyết
Nữ Hoàng Tuyết Nữ Hoàng Tuyết

Xem Phim Nữ Hoàng Tuyết - The snow queen Tập 160 161 Cuối

Thông tin phim

Nữ Hoàng Tuyết

 - 

Tập 160 161 Cuối

The snow queen(2007)

Bộ phim bắt đầu bên cạnh cảnh giới đưa vào sửệu một thiên tài. Ở một thời gian dài 17, Tae Woong (Hyun Bin) gặp 2 ai ở mặt sau của này sẽ trở thành những người là ai phải thông qua định mệt của anh, một là bạn thân và một là người bạn yêu để làm sạchng trai mà anh gặp là Kim Jeong Kyu (Lee Sun Ho), bất kỳ cá nhân cũng được quan sát là một đưa vào hiệu lựcên tài, lúc đầu 2 người nào không mấy thân thực hiệnện, ở mặt sau của đó họ phát triển thành bạn đang tốt. Jeong Kyu kể chỉ cho Tae Woong ngh... Xem thêm
103
bình luận