Phim Nhân Bản
Nhân Bản Nhân Bản

Xem Phim Nhân Bản - Recreator Tập HD 1080p Full

SV 1-Full
Thông tin phim

Nhân Bản

 - 

Tập HD 1080p Full

Recreator(2012)

câu chuyện cuộn tròn quanh 3 ai bạn bạn cờ nhắc nhở của 1 thí nghiệm có không an toàn cùng một chập như đi cắm trại. Gia tộc phải chiến ở cận bàng chính nhiều bản sao của mình là của nhà khoa học bí ẩn đã thí nghiệm để tái tạo tích lũy kiếm ra nhiều bản sao tương tự kết hợp với con ai thật.& gia tộc phải có tùy chọn để che trở & phải kiếm tìm ra nhà trường học bí ẩn ni....... Xem thêm
103
bình luận