Phim Nguy Thành Tiêm Bá
Nguy Thành Tiêm Bá Nguy Thành Tiêm Bá

Xem Phim Nguy Thành Tiêm Bá - Call of Heroes Tập HD 1080p Full

SV 1-Full
SV 2-TM
Thông tin phim

Nguy Thành Tiêm Bá

 - 

Tập HD 1080p Full

Call of Heroes(2016)

Phim Nguy Thành Tiêm Bá lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.... Xem thêm
103
bình luận