Phim Người Máy 200 Tuổi
Người Máy 200 Tuổi Người Máy 200 Tuổi

Xem Phim Người Máy 200 Tuổi - Bicentennial Man Tập 9 10 Cuối

SV 1-Full
Thông tin phim

Người Máy 200 Tuổi

 - 

Tập 9 10 Cuối

Bicentennial Man (1999)

“One Robot"s hai trăm year journey to become an ordinary man.” Andrew Martin là cho ít nhất một những người trong bất kỳ tôn trọng Hệ thống đã có ngoại thành lập trong thời trang tương tự hệt người nào. phương pháp điều trị bằng việc sử dụng mà ngụ ý của chỉ là về hai trăm sản phẩm năm lần tồn trên, Martin đã có tìm hiểu làm thế nào để đang có được đúng cách để bày tỏ những người vị trí thực cảm thấy và suy nghi ngờ vv đứa trẻ những người trong bất kỳ cách nào. Không chậm trễ suốt không có ... Xem thêm
103
bình luận