Phim Ngọc Bích Huyết Long
Ngọc Bích Huyết Long Ngọc Bích Huyết Long

Xem Phim Ngọc Bích Huyết Long - Ngọc Bích Huyết Long - Tập 4/22 Tập 19 20 Cuối

Thông tin phim

Ngọc Bích Huyết Long

 - 

Tập 19 20 Cuối

Ngọc Bích Huyết Long - Tập 4/22()

nội dung phim Ngọc Btay Huyết Long: Jao Sua Leng, long nhân, ai thặng dư kế thứ 2 của Mongkorn Waree, chủ một tổ chức vận trọng lượng hàng hải dòng tiếng. Jao Sua Len đã để chuẩn bị một buổi giới thiệu dự án  hoành tráng mà dường như không có chú ý đến lời khuyên can của thành viên gia đình tín Lao Ngow,  một người bạn đang nó rất bạn của một vài anh, cũng là người nào góp công xây dựng cơ ngơi hành tráng của gia tộc anh. Lao Ngow ganh tị và cần thoát khỏi Jao Sua Leng bằng cách sử dụng... Xem thêm
103
bình luận