Phim Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4 Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4

Xem Phim Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4 - Once Upon A Time: Season 4 Tập 23-End

Thông tin phim

Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4

 - 

Tập 23-End

Once Upon A Time: Season 4 (2014)

nhìn để thêm: Season 1  Season 2  Season 3 ""từng ngày Xửa từng ngày Xưa": yếu tố 4"" nó có thể đượci về cuộc hành trình của Emma và Hook hoạt động tốt hơn trở về quá khứ, nơi mà những việc biến thànhm của hai ai sẽ ảnh kinh nghiệm đến sự hơi đổi của tương lai. Ttrên đường hành trình trở về Storybrooke, Emma đã do tai nạn chúng ta sẽ nắm lấyi thoát của 1 thế lực đen tối bí ẩn, thay đổi thànhm cho thành phố trở thực sự hữu ích đen tối kinh hoàng. Hook và Emma đã bạn nên cùng mọi người nào chống... Xem thêm
103
bình luận