Khán Giả Việt Nam Nô Nức Đi Xem "kong: Skull Island" Dịp Cuối Tuần

Trong hai ngày cuối tuần, các rạp phim phải đón một lượng ai không lồ đi xem “Kong: Skull Island“.

Mới gợi ý ra mắt một ngày tại Việt Nam song bom tấn “Kong: Skull Island” đã sụp đổ kỷ lục chỗ ở vé với 18,2 tỷ đồng. & trong nhiều ngày cuối tuần, sức nóng bỏng của tác phẩm ni chưa có tín hiệu giảm. Ai dân Việt Nam đã nô nức kéo nhau tới rạp để đi xem phim.

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 1.

Rất vô số ai xếp hàng mua vé

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 2.

Nhiều suất chiếu phim kín chỗ

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 3.

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 4.

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 5.

Khán giả Việt Nam nô nức đi xem Kong: Skull Island dịp cuối tuần - Ảnh 6.


Từ Khóa : , , , , ,

Bình luận