Loading...
Bom Tấn Tết “Kungfu Yoga” Của Thành Long Phá Hủy Hơn 70 Chiếc Siêu Xe Ở Dubai Bom Tấn Tết “Kungfu Yoga” Của Thành Long Phá Hủy Hơn 70 Chiếc Siêu Xe Ở Dubai

Trong nhiều năm gần đây, Thành Long ổn định cho ra mắt các bộ phim hài cư xử. Kinh phí của nhiều tác phẩm ni không hề nhỏ song cái tên Thành Long đã bảo chứng cả đi thu nhập chỗ ở vé lầm chất lượng phim. KungFu Yoga được ra mắt nhân dịp Tết […]