Loading...
Đổxô "remake", Phim Việt Đang "sính Ngoại" Hay Tự Cứu Lấy Mình? Đổxô "remake", Phim Việt Đang "sính Ngoại" Hay Tự Cứu Lấy Mình?

Khi điểm lại các đề án phim nghệ thuật thứ bảy đã, đang & sắp được Việt hóa trong năm 2017, vô số cá nhân lo ngại trước đây thịnh hành xuất bản phim “remake” từ kịch bản ngoại quốc sẽ tác động xấu tới nền nghệ thuật thứ bảy đang tiến bộ của Việt […]