Thị Trường Trung Quốc Giang Tay Cứu Rỗi Batman Và Đồng Đội Thị Trường Trung Quốc Giang Tay Cứu Rỗi Batman Và Đồng Đội

Khoản lỗ của Warner Bros. với “Justice League” sẽ bé lại phần nào nhờ “phao cứu sinh” Trung Quốc. Batman và tương lai mù mịt trong Vũ trụ Nghệ thuật thứ bảy DC Sốc với hình ảnh “phát tướng” của “Batman” Christian Bale Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở “Justice League” như […]