Phim Lữ Khách Cô Đơn
Lữ Khách Cô Đơn Lữ Khách Cô Đơn

Xem Phim Lữ Khách Cô Đơn - 孤城客,The Maverick Tập 20 21 Cuối

Thông tin phim

Lữ Khách Cô Đơn

 - 

Tập 20 21 Cuối

孤城客,The Maverick(1991)

Định dạng: .Thời gian chiếu: ☆☆LỮ KHÁCH CÔ ĐƠN (1982)☆☆ ♥Tên Hoa Ngữ: 《孤城客》 ♥Tên Tiếng Anh: The Maverick ♥Tên Gốc: Cô Thành Khách ♥Ngày Phát Sóng Trên TVB: 1/2/1982 ♥Số Tập: 20 ♥Nguyên Tác: - ♥Giám Chế: Ngũ Nhuận Toà ♥Quốc Gia: Hồng Kông ♥Thế Loạn: Kiếm Hiệp ☆☆Diễn Viên:☆☆ ♥ Châu Nhuận Phát ♥ Âu Dương Bội San ♥ Trang Tịnh Nhi ♥ Tuyết Lê ☆☆Tóm Tắt Nội Dung:☆☆ Thành chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Thành Âu Dương Kiếm có 1 đứa con rơi tên Liễu Trí. Vào đúng ngày sinh của Trí, có... Xem thêm
103
bình luận