Phim Lan Lăng Vương Phi
Lan Lăng Vương Phi Lan Lăng Vương Phi

Xem Phim Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanling King Tập 49-Kết thúc 2-END

Thông tin phim

Lan Lăng Vương Phi

 - 

Tập 49-Kết thúc 2-END

Princess Of Lanling King(2016)

Phim Lan Lăng Vương Phi có nội dung kể đi Nguyên Thanh Tỏa, hậu nhân của gia tộc Đoạn Mộc. Vào cuối hồi Đông Tấn, vương triều rung chuyển, chư hầu chia giảm. Tương truyền rẳng kẻ nào nắm tiếp tục Thanh Loan Kính & Ly Thương Kiếm, kẻ đó có xác xuất thống nhất thiên hạ. Thanh Loan Kính & Ly Thương Kiếm là Long Giáo bảo vật, bởi vì chiến loạn mà lưu lạc thế gian. Long giáo thánh nữ Tử Mị luyện công nhập ma, bị nội lực của mình phản vệ trọng thương, sinh mạng mong manh. Tử Mị trước đây khi sụp đổ liề... Xem thêm
103
bình luận