Phim Huyện Lệnh Hoan Hỷ :Phần 2 (2016)
Huyện Lệnh Hoan Hỷ :Phần 2 (2016) Huyện Lệnh Hoan Hỷ :Phần 2 (2016)

Xem Phim Huyện Lệnh Hoan Hỷ :Phần 2 (2016) - Phim Trung Quốc Tập 45 46 Cuối

Thông tin phim

Huyện Lệnh Hoan Hỷ :Phần 2 (2016)

 - 

Tập 45 46 Cuối

Phim Trung Quốc()

Phim Huyện Lệnh Hoan Hỷ Phần 2 nói đi Tú Tài Đỗ Vân Đằng, rất nhiều lần thi cử không thành. Anh vô tình nhầm lẫn thừa thu được trở nên vị quan huyện lệnh hoan hỷ. Bổ Khoái Lý Thanh Tụ trình diễn một cảnh đại chiến đoạt quyền & giúp Bao Đại Nhân hiểu rõ nội tình bên trong. Nữ sơn tặc Tào Thiên Kiều thì sự thật được giấu kín vị trí vùng ở Nha Môn giả làm hậu duệ của thần y Hoa Doanh Doanh. Cùng sự tự ti võ công của Tiểu Cường, gia tộc thành lập nên hoan hỷ huyện nha... Phim Huyện lệnh hoan hỷ phần ... Xem thêm
103
bình luận