Phim Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành
Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành

Xem Phim Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành - Hua Xu Yin: City of Desperate Love - Recruiting! Tập 48-End

Thông tin phim

Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành

 - 

Tập 48-End

Hua Xu Yin: City of Desperate Love - Recruiting!(2015)

 Hoa Tư Dẫn: Tuyệt Ái Chi Thành chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Hoa Tư dẫn của Đường Thất Công Tử đã được xuất bản ở Việt Nam. Câu chuyện diễn ra trong thời loạn lạc giữa 3 nước chư hầu và thành Vĩnh An. Ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn gieo mình từ trên thành xuống, được Quân sư phụ dùng giao châu cứu sống, trong đó phong ấn Hoa Tư dẫn, có khả năng dệt mộng cảnh, chuyển thọ mệnh của người khác thành của mình. Diệp Trăn đổi tên thành Quân Phất, lên đường hành thích vươn... Xem thêm
103
bình luận