Phim Đoạt Lại Công Lý
Đoạt Lại Công Lý Đoạt Lại Công Lý

Xem Phim Đoạt Lại Công Lý - The Samaritan Tập HD 1080p Full

SV 1-Full
Thông tin phim

Đoạt Lại Công Lý

 - 

Tập HD 1080p Full

The Samaritan(2012)

ở phía sau hai mươi mỗi năm một lần tù, Foley đã lần lượt ra ở bên cạnh cuộc sống sót của grifter. cùng một lúc như anh gặp của 1 bất kỳ cá nhân phụ nữ trẻ Iris và chung sống sót ở bên cạnh cô ta, và bắt đầu một cuộc tiếp tục tồn tại mới nếu sự thật mà nói sự. thờ lạyng quá khứ của mình đã lôi anh vào cuộc chiến chịu được từ bên này sang bên kia những kẻ thù ghét anh....... Xem thêm
103
bình luận