Phim Địa Linh Khúc
Địa Linh Khúc Địa Linh Khúc

Xem Phim Địa Linh Khúc - Songs Of The Spirit Tập 18-End

Thông tin phim

Địa Linh Khúc

 - 

Tập 18-End

Songs Of The Spirit(2017)

Phim Địa Linh Khúc Dân quốc năm thứ sáu, tháng Đinh Mùi, ngày Ất Mão (12/7/1917). Ban ban đêm, ngoài biển thủy triều dâng lên, trong ban đêm đó trời & trăng đều cùng soi xuống biển, dị tượng nổi lên khắp nơi. Hồi đó trong thành, khói bụi mù mịt, nhà cửa đổ sập, hàng trăm vạn sinh linh đẩy vào cảnh khổ sở vô cùng. Tam đại đổ đấu thế gia - Trương, Hàn, Tào vì để cưu mang chúng sinh, liên thủ lại với nhau để làm minh bạch dị tượng, quá trình ẩn giấu một bí ẩn titanic lao, mối nguy kinh khủng có xác ... Xem thêm
103
bình luận