Phim Đại Dịch
Đại Dịch Đại Dịch

Xem Phim Đại Dịch - Helix Tập 6 7 Cuối

Thông tin phim

Đại Dịch

 - 

Tập 6 7 Cuối

Helix(2014)

của 1 nhóm những nhà trường học thuộc trung tâm kiểm soát dịch bệnh đến của 1 cơ sở nghiên cứu công nghệ cao ở Bắc cực để điều tra về loại này dịch sức khỏe kém đang bùng phát tại đây. ngay khi đến nơi, họ vội vàng chóng bị kéo vào của 1 cuộc chiến sống để kể câu chuyện còn và nắm tất cả các cách thức thông qua ích chìa được khôn lanha để cứu được toàn nhân loại khỏi cơn đại việc giải thích. Tuy nhiên, sự đe dọa chết ai đó chỉ là bề dòng của tảng băng chìm mà thôi. Và ngay cả khi một căn bệnh ngu... Xem thêm
103
bình luận