Phim Cuộc Chiến Nộ Giang
Cuộc Chiến Nộ Giang Cuộc Chiến Nộ Giang

Xem Phim Cuộc Chiến Nộ Giang - The Fatal Mission Tập 13 14 Cuối

Thông tin phim

Cuộc Chiến Nộ Giang

 - 

Tập 13 14 Cuối

The Fatal Mission(2016)

Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết "Cuộc chiến Nộ Giang" của Nam Phái Tam Thúc & Càn Khôn. Năm 1942, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc bị bại trận ở Nộ Giang, 5 vạn anh linh phải tồn tại mãi nơi xa xôi. 1 năm sau, quân đội viễn chinh mua lại được điện trích dẫn mật, quân Nhật đang nghiên cứu & chế tạo 1 loại đạn khí độc ở núi Dã Nhân.Nếu để quân Nhật thành công thì ven bờ Nộ Giang sẽ vào tình thế nguy cấp, tác động trực tiếp đến chiến cuộc chống phát xít, Vì vậy, quân đội quyết định cử đi 1 ch... Xem thêm
103
bình luận