Phim Công Công Xuất Cung
Công Công Xuất Cung Công Công Xuất Cung

Xem Phim Công Công Xuất Cung - 公公出宮,Short end of the stick Tập 35a

Thông tin phim

Công Công Xuất Cung

 - 

Tập 35a

公公出宮,Short end of the stick(2016)

[:vi] Định dạng: .Thời gian chiếu: Tên tiếng Anh: Short end of the stick Tên tiếng Hoa: 公公出宮 Giám chế: La Vĩnh Hiền Số tập: 35 Diễn viên: Lê Diệu Tường Hồ Định Hân Khương Đại Vệ Trần Quốc Bang Tiêu Chính Nam Tào Vĩnh Liêm Đường Thi Vịnh Lâm Hạ Vy Vương Quân Hinh Đất nước thay đổi triều đại, chính thức kết thúc thời đại đế chế, ba công công vừa thất nghiệp Lý Thúc Công (Lê Diệu Tường), Đan Điền (Trần Quốc Bang) và Trần Tiểu Phụng (Tào Vĩnh Liêm) làm ... Xem thêm
103
bình luận