Phim Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế??
Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?? Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế??

Xem Phim Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?? - Dad, Where Are You Going? Tập 45 46 Cuối

Thông tin phim

Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế??

 - 

Tập 45 46 Cuối

Dad, Where Are You Going? (2013)

“Dad! Where Are You Going?” là của 1 chương trình truyền hình thực tế tế, trong đó những bất kỳ cá nhân các cha dòng tiếng các giống hệt nhau con mình trong sự thật hát ngợi khen của mình các du lịch đến khắp các địa điểm ở Hàn Quốc. Thông bằng cách các đưa đón này, những người là ai các cha trôi dạt tiếng và các con mình sẽ có một cơ hội hãy nhớ và bạn thiết cùng với nhau thay vì. với sự các đáng yêu, chân trong sự thật, sâu sắc và cảm động, chương trình được yêu sẽ ủng hộ ... Xem thêm
103
bình luận