Phim Thirteen Warrior Monk - Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự :Phần 2

Xem Phim Thirteen Warrior Monk - Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự :Phần 2 - A Legend Of Shaolin Temple Tập 50 51 Cuối

PhimTM.com

Nếu Bạn Không xem được Vui lòng Download ( Tải xuống ) Trình duyệt FireFox Browser vè để xem phim tốt nhất nhé !

Thông tin phim : Thirteen Warrior Monk - Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự :Phần 2 - A Legend Of Shaolin Temple Tập 50 51 Cuối Trong phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2, những năm cuối triều Tuỳ,thiên hạ đại loạn, các lộ chư hầu tự lập vương vị binh biến liên miên dân chúng lầm than thống khổ 13 người dân thường vốn xuất thân khác nhau bị hoàn cảnh dồn... Xem chi tiết

Các Phim Khác Cùng Thể Loại

Danh sách Phim Trung Quốc Khác

Xem Thêm Tại : Phim Thirteen Warrior Monk - Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự :Phần 2 Lồng Tiếng Việt