Danh Sách Máy Chủ
Danh Sách Tập Phim
SV 1-Full
SV 4-Raw
Thiên Bẩm :Phần 1

Xem Phim Thiên Bẩm :Phần 1 Tập 1
Xem Phim The Gifted :Season 1 Episode 1

103
Ở một thế giới, nơi mà vô số một người đột biến bị đối đãi một cách đầy nghi vực & hãi sệt, một học viện của vô số một người đột biến đã chiến để giành lại sự chung sống lâu hơn bình an với loài một người. Loading...... Xem Thêm...
bình luận
Nguồn : Thiên Bẩm :Phần 1