Danh sách Phim sản xuất năm 2018

Cuộc Ly Hôn Bất Diệt 6/32 Tập Cuộc Ly Hôn Bất Diệt The Best Divorce 2018
Thời Đại Lập Nghiệp 8/?? Tập Thời Đại Lập Nghiệp Entrepreneurial Age 2018
Nhóc Trùm: Đi Làm Lại 12/?? Tập Nhóc Trùm: Đi Làm Lại The Boss Baby: Back in Business 2018
Những Anh Chàng Đẹp Trai 13/?? Tập Những Anh Chàng Đẹp Trai Beauty Boys Series 2018
Đại Chiến Titan :Phần 3 13/?? Tập Đại Chiến Titan :Phần 3 Attack on Titan :Season 3 2018
Lang Quân 100 Ngày 12/?? Lang Quân 100 Ngày - 100 Days My Prince tVN 2018
Căn Phòng Số :Phần 9 5/16 Tập Căn Phòng Số :Phần 9 Room No :Season 9 2018