Danh sách Phim sản xuất năm 2018

Mật Mã Phù Thủy 2/?? Tập Mật Mã Phù Thủy A Discovery of Witches :Season 1 2018
Nếu Paris Không Vui Vẻ 9/?? Tập Nếu Paris Không Vui Vẻ If Paris Downcast 2018
Hôn Thế Tiểu Ma Đầu 31/?? Tập Hôn Thế Tiểu Ma Đầu Hôn Thế Tiểu Ma Đầu 2018
Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp 14/?? Tập Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp Buried City To Shut All Lights 2018
Những Anh Chàng Đẹp Trai 9/?? Tập Những Anh Chàng Đẹp Trai Beauty Boys Series 2018