Phim Người Cha Tuyệt Vời
Người Cha Tuyệt Vời Người Cha Tuyệt Vời

Xem Phim Người Cha Tuyệt Vời - Everybody’s Fine Tập HD 1080p Full

SV 1-Full
Thông tin phim

Người Cha Tuyệt Vời

 - 

Tập HD 1080p Full

Everybody’s Fine(2009)

Một câu chuyện của một đại gia đình mà ai cha trong gia đình thật là thích hợp. Tồn tại giữa một hồi hiện đại ai cũng muốn phát triển mình ra với thế giới ngoài, & cũng cần phải có ai thấu hiểu, song không phải phụ mẫu trong gia đình nào cũng thấu hiểu cuộc tồn tại hiện đại hồi nay... ... Xem thêm
103
bình luận