Phim Hoan Hỉ Mật Thám
Hoan Hỉ Mật Thám Hoan Hỉ Mật Thám

Xem Phim Hoan Hỉ Mật Thám - Hoan Hỉ Mật Thám Tập Full

SV 1-Full
Thông tin phim

Hoan Hỉ Mật Thám

 - 

Tập Full

Hoan Hỉ Mật Thám(2016)

Nội dung phim: Năm Thuận Trị, Ngưu Đại Bảo một lòng muốn kết hôn với người con gái mình yêu mến Viêm Ngọc Nga, trong quá trình theo đuổi âm kém dương sai trở thành thành viên cùng bang với Viêm Ngọc Nga - dịch trạm Hoàng Hoa Dịch, để bảo vệ người yêu Viêm Ngọc Nga, Ngưu Đại Bảo dựa vào trí tuệ của mình lấy được tín nhiệm của Dịch Trưởng Long Định Hải, âm thầm trong bóng tối hóa giải mâu thuẫn giữa Thanh triều và bang phái. Qua một loạt các sự việc phát sinh, hắn vừa bảo vệ cho nữ tử thanh lâu Xuâ... Xem thêm
103
bình luận