The Monkey King Movie
PhimTM.com
34/34 Tập Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King

The Monkey King

Tề Thiên Đại Thánh (2002)

Presentation Movie ? :
Phụ Đề VietSub
Genre:
Costume dramas,Comedy,Myths
Country:
South Korea .
Directors:
Lưu Sĩ Du .
Actors:
Giang hoa, Trương vệ kiện, Lê diệu tường, Mạch trường thanh.
Durations:
34 Tập .
Years:
2002 .
Last Updated on:
18:25 09/07/2015
432 Views .
 comments
Reviews
103
Movie information

Trailer

The Monkey King movie and other movie name "The Monkey King" or (Te Thien dai Thanh - The Monkey King ), in genre Costume dramas - Comedy - Myths, country public South Korea at 2002. With actors by : Giang hoa, Trương vệ kiện, Lê diệu tường, Mạch trường thanh directors by Lưu Sĩ Du and with duration is 34 Tập. xem các bộ phim Tề thiên Đại Thánh, quan sát phim Tề đưa vào sửên Đại Thánh web vội vàng có lẽ là nhất, các bộ phim Tề thiên Đại Thánh nói về 175 triệu hàng năm về trong quá khứ, có ba cục vãn thạch bay ra trừ dường như không có gian. 3 cục đá này rơi rớt ở ba vị trí khác nhau, và chuyển đổi ba ai khác nhau. Cứ mỗi 200 triệu năm, thái dương sẽ nổ tung và làm cho thành bão tố tất cả các cách thức thông qua vũ trụ. thực hiệnên Khí của đưa vào sửên đình sẽ bị chúng ta hãy giảm đi và Supreme Demon, đại diên cho của 1 cơ sở tà khí sẽ xuất hiện.

Chỉ có một làm thế nào bạn có thể để tiêu diệt Supreme Demon đó là để tìm kiếm chỉ cho ra của 1 bất kỳ cá nhân sanh vào giờ chỉ định, nguời đó sẽ được bảo vệ btrêni 1 tất cả các cách thức thông qua 3 cục vãn thạch để đến cướp "Tam Tạng Kinh". Cục vãn thạch này sẽ đi tìm kiếm 2 cục vãn thạch khác trong tất cả bây giờ và một lần nữa đi nắm bắt Tây Kinh. ba cục vãn thạch sẽ hợp thành một thấp hơn cơ sở của Tây Kinh, để tiêu diệt Supreme Demon khi nó trông như thể nó sẽ. Còn cách khác lên lạc hậu và chuyển tiếp, đấu trường sẽ bị đảo lộn và tà khí sẽ bao trùm vũ trụ.

một trong 3 cục vãn thạch đó tạo thành 1 con khỉ đá, đó chính là Tôn Ngộ không. Ngộ không vốn hút tinh khí của đến thời điểm này nguyện, đó làm cho thành một sự khôn ngoan trời cho, và không một cách gặp anh sau chuyển đổi một người bất tử với giấy phép để lắp rápật cao cường. trong khi đó, vợ của tháp tháp thực hiệnên vương Lý Tịnh đã mang thai 3 năm, cuối cùng bà ta hạ sanh tìm ra Na Tra. Na Tra là của 1 bất kỳ cá nhân tài giỏi và nhanh chóng bình tĩnhn. tìm thấy nó không thể cưỡng lạing mà quan hệ bên cạnh người nào các cha sớm hay muộn phương pháp dễ dàng để

Popular Product Tags: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Please leave your comment

Related Films

List Phim Hàn Quốc Others

Xem Thêm Tại : Phim Tề Thiên Đại Thánh Lồng Tiếng Việt