Genre :Martial Arts:

Hi-ya! Martial Arts movies films or drama. Paste counts down the 100 most exuberant, bone-cracking, pulse-racing, pleasingly absurd martial arts movies of all time.

Định Mệnh Đẫm Máu HD Bloody Destiny Định Mệnh Đẫm Máu 2015
Tiếu Ngạo Giang Hồ HD The Swordsman Tiếu Ngạo Giang Hồ 1990
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao 7/1000 Episodes Vietnamese Speaker The Legend Of Flying Daggers Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao 2016
Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư HD Once Upon A Time In China And America Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư 1997
Rồng Quyết Đấu HD Dragon Fight Rồng Quyết Đấu 1989
Tôi Yêu Vịnh Xuân HD I Love Wing Chun Tôi Yêu Vịnh Xuân 2011
Hoa Thiên Cốt 58/54 Episodes Vietnamese Speaker The Journey of Flower Hoa Thiên Cốt 2015
Náo Loạn Phố Bronx HD Rumble in the Bronx Náo Loạn Phố Bronx 1995
Lan Lăng Vương Phi 36/47 Episodes Vietnamese Speaker Princess Of Lanling King Lan Lăng Vương Phi 2016
Bảy Vị La Hán HD Seven Arhat Bảy Vị La Hán 2011
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt 1/30 Episodes Young Sherlock Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014
Huyết Chiến Thục Sơn HD Huyết Chiến Thục Sơn Huyết Chiến Thục Sơn 1983
Long Đình Tranh Bá 20/?? Vietnamese Speaker Battle In The Royal Court (1988) Long Đình Tranh Bá
Tân Tiêu Thập Nhất Lang 42/42 Episodes The Shaw Eleven Lang Tân Tiêu Thập Nhất Lang 2016
Tân Thủy Hử 86/86 Episodes All Men Are Brother Tân Thủy Hử 2011
Lam Huyết Nhân HD Vietnamese Speaker The Wesleys Mysterious File Lam Huyết Nhân 2002
Kiếm Sĩ Mù HD Blades of Blood Kiếm Sĩ Mù 2010
Kim Quyền Trượng HD The Golden Cane Warrior Kim Quyền Trượng 2015
Tuyệt Đỉnh Kung Fu HD Kung Fu Hustle Tuyệt Đỉnh Kung Fu 2004
Hầu Tửu Quyền HD Drunken Monkey Hầu Tửu Quyền 2003
1/52123...68...Cuối