Genres:Martial Arts:

Hi-ya! Martial Arts movies films or drama. Paste counts down the 100 most exuberant, bone-cracking, pulse-racing, pleasingly absurd martial arts movies of all time.

Địa Linh Khúc 6/ Episodes Songs Of The Spirit Địa Linh Khúc 2017
Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân 46/?? Vietnamese Speaker Xuan Yuan Sword: Han Cloud Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân 2017
Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp 28/?? Vietnamese Speaker Boruto: Naruto Next Generations Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp 2017
Đội Bóng Tiếu Lâm HD Funny Soccer Đội Bóng Tiếu Lâm 2017
Thiếu Lâm Vấn Đạo 38/ Episodes Vietnamese Speaker The Great Shaolin Thiếu Lâm Vấn Đạo 2017
Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song 14/ Episodes Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song 2017
Pháp Sư Vô Tâm :Phần 2 27/40 Episodes Vietnamese Speaker The Monster Killer :Season 2 Pháp Sư Vô Tâm :Phần 2 2017
Đại Thoại Tây Du: Mối Tình Vạn Năm 31/ Episodes A Chinese Odyssey: Love of Eternity Đại Thoại Tây Du: Mối Tình Vạn Năm 2017
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt 52/ Episodes Vietnamese Speaker Legendary Di Renjie Thông Thiên Địch Nhân Kiệt 2017
Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân 42/?? Vietnamese Speaker Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân 2017
Thiếu Niên Cẩm Y Vệ 15/52 Episodes The Young Imperial Guards Thiếu Niên Cẩm Y Vệ 2017
Tú Lệ Giang Sơn 2/55 Episodes Singing All Along Tú Lệ Giang Sơn 2016
Tiểu Lý Phi Đao 40/20 Episodes Vietnamese Speaker Tieu Ly Phi Dao Tiểu Lý Phi Đao 2005
Trở Về Thời Tam Quốc 25/?? Vietnamese Speaker Three Kingdoms RPG Trở Về Thời Tam Quốc 2012
Mị Nguyệt Truyện 81/?? Vietnamese Speaker 羋月傳,The Legend of Miyue Mị Nguyệt Truyện 2015
Tân Tây Du Ký 12/ Episodes Saiyuuki Reload Blast Tân Tây Du Ký 2017
Kung Fu Cơ Khí Hiệp :Phần 2 HD Kung Fu Traveler :Season 2 Kung Fu Cơ Khí Hiệp :Phần 2 2017
Đãng Khấu Phong Vân HD Vietnamese Speaker God of War Đãng Khấu Phong Vân 2017
Đại Thanh Thần Bộ 2/ Episodes Qing Dynasty Detective Đại Thanh Thần Bộ 2017
Giấc Mộng Tây Du HD Vietnamese Speaker Dream Journey Giấc Mộng Tây Du 2016
1/63123...68...Cuối