Genre :Martial Arts:

Hi-ya! Martial Arts movies films or drama. Paste counts down the 100 most exuberant, bone-cracking, pulse-racing, pleasingly absurd martial arts movies of all time.

Chim Sẻ - Ma Tước 69/ Episodes Vietnamese Speaker Sparrow Chim Sẻ - Ma Tước 2016
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 50/52 Episodes Vietnamese Speaker Quyết Chiến Thanh Vân Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2016
Đại Thoại Tây Du 3 HD A Chinese Odyssey 3 Đại Thoại Tây Du 3 2016
Lan Lăng Vương Phi 12/47 Episodes Vietnamese Speaker Princess Of Lanling King Lan Lăng Vương Phi 2016
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 12/40 Episodes Vietnamese Speaker 画江湖之不良人 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 2016
Long Quyền Tiểu Tử HD Kungfu Boys Long Quyền Tiểu Tử 2016
Người Trong Giang Hồ: Trật Tự Mới HD Young and Dangerous: Reloaded Người Trong Giang Hồ: Trật Tự Mới 2013
Cẩm Y Vệ HD 14 Blades Cẩm Y Vệ 2010
Huyết Chiến HD Fatal Move Huyết Chiến 2008
Túy Quyền 1 HD Drunken Master 1 Túy Quyền 1 1978
Túy Quyền 2 HD Drunken Master 2 Túy Quyền 2 1994
Kill Zone - Sát Phá Lang HD Saat Po Long Kill Zone - Sát Phá Lang 2005
Lãng Khách HD Rurouni Kenshin Lãng Khách 2012
Kyoto Inferno - Lãng Khách 2: Đại Hỏa Kyoto HD Rurouni Kenshin Kyoto Inferno - Lãng Khách 2: Đại Hỏa Kyoto 2014
Huyền Thoại Phương Thế Ngọc HD The Legend Huyền Thoại Phương Thế Ngọc 1993
Tú Xuân Đao HD Brotherhood Of Blades Tú Xuân Đao 2014
Hải Tặc Thời Joseon HD Pirates Hải Tặc Thời Joseon 2014
Nhiếp Ẩn Nương HD The Assassin Nhiếp Ẩn Nương 2015
Quyết Chiến Thanh Vân 47/45 phút Tru Tiên / Thanh Vân Chí Quyết Chiến Thanh Vân 2016
Sát Phá Lang 2 HD Vietnamese Speaker A Time for Consequences Sát Phá Lang 2 2015
1/51123...68...Cuối