Genre :Martial Arts:

Hi-ya! Martial Arts movies films or drama. Paste counts down the 100 most exuberant, bone-cracking, pulse-racing, pleasingly absurd martial arts movies of all time.

Rồng Bay Phụng Múa 60/?? Vietnamese Speaker Dragon Dance,龙飞凤舞 Rồng Bay Phụng Múa 2015
Thiết Quyền    :Phần 1 4/?? Iron Fist - Season 1 Thiết Quyền :Phần 1 2017
Bò Đực Nổi Điên HD Raging Bull Bò Đực Nổi Điên 1980
Đại Thái Giám 99/33 Episodes The Great Eunuch Đại Thái Giám 2012
Tân Anh Hùng Xạ Điêu 42/12 Episodes Vietnamese Speaker Legend Of The Condor Heroes Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017
Tiểu Sư Phụ HD The Young Master Tiểu Sư Phụ 1980
Vân Trung Ca - Đại Hán Tình Duyên Chi HD Song In The Clouds Vân Trung Ca - Đại Hán Tình Duyên Chi 2015
Nhiệt Huyết Trường An 24/?? Vietnamese Speaker Detective Samoyeds Nhiệt Huyết Trường An 2017
Trung Hoa Anh Hùng HD A Man Called Hero Trung Hoa Anh Hùng 1999
Thích Khách Liệt Truyện 30/20 Episodes Vietnamese Speaker Men With Swords Thích Khách Liệt Truyện 2016
Thợ Săn Mỹ Vị 147/? Episodes Toriko Thợ Săn Mỹ Vị 2011
Như Lai Thần Chưởng HD Palm Of Ru Lai Như Lai Thần Chưởng 2014
Kỳ Tài Trương Tam Phong 40/40 Episodes Taiji Prodigy Kỳ Tài Trương Tam Phong 2001
Thần Điêu Đại Hiệp 50/32 Episodes Return Of The Condor Heroes Thần Điêu Đại Hiệp 1995
Romeo Phải Chết HD Romeo Must Die Romeo Phải Chết 2000
Võ Sĩ Đạo Thái HD The Samurai of Ayothaya Võ Sĩ Đạo Thái 2010
Cung Sư Huyền Thoại HD Vietnamese Speaker Judge Archer Cung Sư Huyền Thoại 2012
Ninja Khải Huyền HD Ninja Apocalypse Ninja Khải Huyền 2014
Xuyên Não HD Headshot Xuyên Não 2016
Tuyệt Chiêu Võ Lưỡi HD Vietnamese Speaker Kung Pow: Enter The Fist Tuyệt Chiêu Võ Lưỡi 2002
1/55123...68...Cuối
loading...