Genre :Myths:

As this summer’s ‘Hercules’ reminds us that Hollywood’s love for mythology movies isn’t going away anytime soon, here’s a look at some memorable big-screen …

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện 26/Episodes Vietnamese Speaker Princess Agents Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện 2017
Kong: Đảo Đầu Lâu HD Vietnamese Speaker Kong: Skull Island Kong: Đảo Đầu Lâu 2017
Công Chúa Ngổ Ngáo 14/32 Episodes Vietnamese Speaker My Sassy Girl Công Chúa Ngổ Ngáo 2017
Những Vị Thần Nước Mỹ :Phần 1 8/8 Episodes Vietnamese Speaker American Gods Season 1 Những Vị Thần Nước Mỹ :Phần 1 2017
Long Châu Truyền Kỳ HD Vietnamese Speaker Dragon Ball Legend Long Châu Truyền Kỳ 2017
Ma Cà Rồng Nguyên Thuỷ :Phần 4 12/13 Episodes Vietnamese Speaker The Originals :Phần 4 Ma Cà Rồng Nguyên Thuỷ :Phần 4 2017
Thích Khách Liệt Truyện 32/20 Episodes Vietnamese Speaker Men With Swords Thích Khách Liệt Truyện 2016
Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire HD Dragonheart: Battle for the Heartfire Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire 2017
Bí Mật Vương Triều :Phần 3 13/8 Episodes Vietnamese Speaker Reign Season 3 Bí Mật Vương Triều :Phần 3 2015
Thượng Cổ Tình Ca 14/ Episodes A Life Time Love Thượng Cổ Tình Ca 2017
Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước 24/?? Vietnamese Speaker The Journey Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước 2017
Tư Mỹ Nhân 72/?? Vietnamese Speaker Song Of Phoenix Tư Mỹ Nhân 2017
7 Ngày Làm Vương Hậu 7/?? Queen For Seven Days 7 Ngày Làm Vương Hậu 2017
Thợ Săn Bóng Đêm: Vũ Khí Sinh Tử :Phần 2 12/?? Shadowhunters: The Mortal Instruments - Season 2 Thợ Săn Bóng Đêm: Vũ Khí Sinh Tử :Phần 2 2017
Bản Tình Ca Duy Nhất Của Tôi 20/ Episodes My Only Love Song Bản Tình Ca Duy Nhất Của Tôi 2017
Quái Vật Kinh Dị HD The Thing Quái Vật Kinh Dị 2011
Hoạ Tâm Sư /20 21/?? Vietnamese Speaker Hua Xin Shi Hoạ Tâm Sư /20 2017
Cô Phương Bất Tự Thưởng 62/31 Episodes Vietnamese Speaker General And I Cô Phương Bất Tự Thưởng 2017
Đồi Thỏ HD Watership Down Đồi Thỏ 1978
Võ Sĩ Giác Đấu 7/155 Vietnamese Speaker Gladiator Võ Sĩ Giác Đấu 2000
1/29123...68...Cuối