Once Upon A Time: Season 4 Movie
PhimTM.com
23/21/ 21 VietSub Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4 -  Once Upon A Time: Season 4

Once Upon A Time: Season 4

Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4 (2014)

Presentation Movie ? :
Phụ Đề VietSub
Genre:
Science fiction,Myths,Film Notes to Vietnamese
Country:
Usa – Euro .
Directors:
Ralph Hemecker .
Actors:
Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla.
Durations:
21/ 21 VietSub .
Years:
2014 .
Last Updated on:
16:58 04/10/2016
109 Views .
 comments
Reviews
103
Movie information

Related Films

Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 7 3/45 phút / tập Vietnamese Speaker Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 7 Once Upon A Time :Season 7 2017
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 22/22 Tập Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 Once Upon A Time :Season 6 2016
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 5 23/10 tập Vietnamese Speaker Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 5 Once Upon A Time Season 5 2015
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 1 22/22/22 Vietnamese Speaker Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 1 Once Upon A Time: Season 1 2011
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 2 22/22/22 Vietnamese Speaker Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 2 Once Upon A Time: Season 2 2012
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 3 22/10 tập Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 3 Once Upon A Time Season 3 2013

Trailer

Once Upon A Time: Season 4 movie and other movie name " Once Upon A Time: Season 4 " or (Ngay Xua Ngay Xua :Phan 4 - Once Upon A Time: Season 4 ), in genre Science fiction - Myths - Film Notes to Vietnamese, country public Usa – Euro at 2014. With actors by : Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla directors by Ralph Hemecker and with duration is 21/ 21 VietSub.

nhìn để thêm: Season 1  Season 2  Season 3

""từng ngày Xửa từng ngày Xưa": yếu tố 4"" nó có thể đượci về cuộc hành trình của Emma và Hook hoạt động tốt hơn trở về quá khứ, nơi mà những việc biến thànhm của hai ai sẽ ảnh kinh nghiệm đến sự hơi đổi của tương lai. Ttrên đường hành trình trở về Storybrooke, Emma đã do tai nạn chúng ta sẽ nắm lấyi thoát của 1 thế lực đen tối bí ẩn, thay đổi thànhm cho thành phố trở thực sự hữu ích đen tối kinh hoàng. Hook và Emma đã bạn nên cùng mọi người nào chống từ bên này sang bên kia nữ hoàng băng giá Elsa kẻ chủ mưu đứng ở mặt sau của điều khiển thế lực đen tối này.

Tags phép để lắp rápật   ma để thu thậpật   thần đầu   phù thuỷ  

Memcache statistics

operation total ms total hits total misses
get 5.91 12 (92.ba%) 1 (7.bảy%)
getMulti 0.31 3 (75.0%) 1 (25.0%)
ms operation bin key status
0.83 get cache_bootstrap phim-cache_bootstrap-variables hit
0.10 get cache_bootstrap các bộ phim-cache_bootstrap-bootstrap_modules hit
1.48 get cache_bootstrap phim-cache_bootstrap-system_list hit
0.25 get cache_bootstrap các bộ phim-cache_bootstrap-lookup_cache hit
0.36 get cache_bootstrap phim-cache_bootstrap-module_implements hit
0.76 get cache phim-cache-context hit
0.09 getMulti cache phim-cache-.wildcard-context hit
0.14 get cache các bộ phim-cache-ctools_plugin_type_info hit
0.07 getMulti cache phim-cache-.wildcard-ctools_plugin_type_i miss
0.19 get cache các bộ phim-cache-plugins%3Acontext%3Aplugins hit
0.07 getMulti cache phim-cache-.wildcard-plugins%3Acontext hit
0.06 get cache_path các bộ phim-cache_path-ckeditor%2Fxss miss
0.12 get cache phim-cache-filter_formats%3Avi hit
0.17 get cache các bộ phim-cache-filter_list_format hit
0.13 get cache_bootstrap phim-cache_bootstrap-hook_info hit
1.32 get cache phim-cache-theme_registry%3Asanphimnet hit
0.08 getMulti cache phim-cache-.wildcard-theme_registry hit

Popular Product Tags: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Please leave your comment

Related Films

List Phim Mỹ Others

Xem Thêm Tại : Phim Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 4 Lồng Tiếng Việt