Battle In The Royal Court (1988) Movie

Watch now Long Đình Tranh Bá - Battle In The Royal Court (1988) Episode 20 21 Cuối

PhimTM.com

If You Can not view the Please Download (Download) FireFox browser FireFox Browser best rhymes to watch movies offline!

Movie information : Long Đình Tranh Bá - Battle In The Royal Court  (1988) Tập 20 21 Cuối Định dạng: .Thời gian chiếu: Vào thời Vua Tuyên Tông nhà Minh, Tứ hoàng tử Chu Kỳ Ngọc vì muốn tranh đoạt ngai vàng đã kết nghĩa cùng giáo chủ Bạch Liên Giáo là Thẩm Trí hòng liên thủ đối phó nhị vị... View details »

The Other Film in this Categories

List Phim Hồng Kông Others

Xem Thêm Tại : Phim Long Đình Tranh Bá Lồng Tiếng Việt