Galaxy Quest Movie
PhimTM.com
Bản Đẹp Cuộc Truy Tìm Trên Thiên Hà - Galaxy Quest

Galaxy Quest

Cuộc Truy Tìm Trên Thiên Hà (1999)

Presentation Movie ? :
Phụ Đề VietSub
Genre:
Comedy,Action,Science fiction,Adventure
Country:
Usa – Euro .
Directors:
Dean Parisot .
Actors:
Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman.
Durations:
102 phút .
Years:
1999 .
Last Updated on:
20:45 11/10/2016
229 Views .
 comments
Reviews
103
Movie information

Trailer

Galaxy Quest movie and other movie name "Galaxy Quest" or (Cuoc Truy Tim Tren Thien Ha - Galaxy Quest ), in genre Comedy - Action - Science fiction - Adventure, country public Usa – Euro at 1999. With actors by : Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman directors by Dean Parisot and with duration is 102 phút. Thông tin phim Cuộc Truy Tìm Trên Thiên Hà - Galaxy Quest Đang được cập nhật

Popular Product Tags: Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Please leave your comment

Related Films

List Phim Mỹ Others

Xem Thêm Tại : Phim Cuộc Truy Tìm Trên Thiên Hà Lồng Tiếng Việt